Ngày 28/4/2022, German Edu đã tổ chức buổi Teambuilding cho các học viên của Trung tâm

29 /04 /2022

Ngày 28/4/2022, German Edu tổ chức buổi Teambuilding cho học viên của Trung tâm để tạo cho các học viên những khoảnh khắc đáng nhớ khi tham gia học tiếng Đức và đi du học Đức qua trung tâm. Thamg gia sự kiện này có cần 200 học viên  cùng cán bộ và giáo viên […]