Về chúng tôi

German Edu

German Edu là Công ty chuyên sâu về Đào tạo tiếng Đức, cung cấp các chương trình Du học Đức bao gồm Du học nghề Đức, Du học Đại học, Du học cấp 3 ….. và chương trình đi làm việc tại CHLB Đức.
Công ty được thành lập và phát triển bởi các thành viên có tâm huyết và có bề dày kinh nghiệm về thị trường Đức…

Xem thêm
Lĩnh vực hoạt động
GERMAN EDUCATION CENTER
Dịch thuật

German Edu là Công ty chuyên sâu về Đào tạo tiếng Đức, cung cấp các chương trình Du học Đức bao gồm Du học nghề Đức, Du học Đại học, Du học cấp 3 …..

Xem thêm
Tổ chức sự kiện giáo dục

German Edu là Công ty chuyên sâu về Đào tạo tiếng Đức, cung cấp các chương trình Du học Đức bao gồm Du học nghề Đức, Du học Đại học, Du học cấp 3 …..

Xem thêm
Tư vấn, hỗ trợ hồ sơ xin visa

German Edu là Công ty chuyên sâu về Đào tạo tiếng Đức, cung cấp các chương trình Du học Đức bao gồm Du học nghề Đức, Du học Đại học, Du học cấp 3 …..

Xem thêm
Tư vấn đi lao động tại CHLB Đức

German Edu là Công ty chuyên sâu về Đào tạo tiếng Đức, cung cấp các chương trình Du học Đức bao gồm Du học nghề Đức, Du học Đại học, Du học cấp 3 …..

Xem thêm
Tư vấn du học nghề, THPT Đức

German Edu là Công ty chuyên sâu về Đào tạo tiếng Đức, cung cấp các chương trình Du học Đức bao gồm Du học nghề Đức, Du học Đại học, Du học cấp 3 …..

Xem thêm
Đào tạo ngoại ngữ

German Edu là Công ty chuyên sâu về Đào tạo tiếng Đức, cung cấp các chương trình Du học Đức bao gồm Du học nghề Đức, Du học Đại học, Du học cấp 3 …..

Xem thêm
Thư viện
Các hoạt động của German Edu

Đối tác
German Edu