Khai giảng khóa học tiếng Đức 107 vào ngày 2.3.2023

07 /02 /2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ DU HỌC GERMAN EDU  tuyển sinh khoa học tiếng Đức khóa 107 cho người mới bắt đầu.  Lộ trình đào tạo từ trình độ A1 đến B1. *Ngày khai giảng: 2.3.2023 (Hạn đăng ký học: 25/2/2023) * Thơi gian học: 8h00- 11h30  từ thứ 2- thứ 6. Ưu […]

Tuyển sinh khoá học tiếng Đức 109 – Ngày khai giảng 29.3.2023

05 /03 /2023

Ngày 28.3.2023, German Edu  khai giảng khoá học tiếng Đức cho người mới bắt đầu học.  (Hạn đăng ký học: 25/3/2023). Lộ trình đào đào tạo từ A1 đến B1  ( khoảng 6-8 tháng)    Ưu điểm khóa học tiếng Đức tại German Edu: Giáo viên Việt Nam và giáo viên Đức nhiều  kinh nghiệm, […]

Tuyển sinh khóa học tiếng Đức K128: khai giảng ngày 20.9.2023

13 /09 /2023

Ngày 20.9.2023, German Edu khai giảng khóa học tiếng Đức  từ trình độ A1.  Các bạn quan tâm liên hệ với Trung tâm để đăng ký học. Thời gian đăng ký: 18.9.2023 Đây là cơ hội tuyệt vời để những người quan tâm đến việc học một ngôn ngữ mới và mở ra cánh cửa […]

  • Trang chủ